De honkbalknuppel valt onder normale omstandigheden niet onder de wapenwet, wel kan het soms een honkbalknuppel verboden zijn en onder de wapenwet vallen, lees hieronder de complete uitleg.

6.1.4 Categorie IV: (vuur)wapens die thuis aanwezig mogen zijn
Categorie IV tenslotte bevat de wapens die men thuis voorhanden mag hebben, maar waarvan het verboden is deze in het openbaar te dragen. Dit betreft onder andere luchtdrukgeweren, kruisbogen, wapenstokken, bajonetten, degens, zwaarden, sabels enzovoort.

Daarnaast vallen onder categorie IV de voorwerpen waarvan - gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen - kennelijk kan worden aangenomen dat zij voor geen ander doel bestemd zijn dan om letsel toe te brengen of om mee te dreigen. Dit kunnen alledaagse gebruiksvoorwerpen zijn, zoals tafelpoten, fietskettingen, honkbalknuppel en dergelijke. Deze mag men onder normale omstandigheden bij zich hebben.